Fotografier med inslag av belysning, fokus har varit på belysningens ljuskälla / form .