Fotografier med männsklig närvaro i olika sammanhang.