Fotouppdrag där det industriella har en framträdande roll i bilderna.